Doctor Fly Show

riureteràpia - Audiovisuals

Doctor Fly

La riureterapia és una tècnica que busca la relaxació, la distensió tant a nivell físic com emocional de la persona i que apunta a proporcionar un estat de benestar complet i a oferir recursos perquè les persones puguin aprendre a incorporar la riureterapia a les seves vides.

Doctor Fly

La riureterapia és una tècnica que busca la relaxació, la distensió tant a nivell físic com emocional de la persona i que apunta a proporcionar un estat de benestar complet i a oferir recursos perquè les persones puguin aprendre a incorporar la riureterapia a les seves vides.

Doctor Fly

La riureterapia és una tècnica que busca la relaxació, la distensió tant a nivell físic com emocional de la persona i que apunta a proporcionar un estat de benestar complet i a oferir recursos perquè les persones puguin aprendre a incorporar la riureterapia a les seves vides.

Doctor Fly

La riureterapia és una tècnica que busca la relaxació, la distensió tant a nivell físic com emocional de la persona i que apunta a proporcionar un estat de benestar complet i a oferir recursos perquè les persones puguin aprendre a incorporar la riureterapia a les seves vides.

Doctor Fly

La riureterapia és una tècnica que busca la relaxació, la distensió tant a nivell físic com emocional de la persona i que apunta a proporcionar un estat de benestar complet i a oferir recursos perquè les persones puguin aprendre a incorporar la riureterapia a les seves vides.

Doctor Fly

Sessión de yoga de la risa a cargo de Doctorfly

Doctor Fly

Curso de clown
Doctor fly show Tornar a riureteràpia